Bouw

Duurzaam bouwen dankzij digitale technologie

In de bouwsector is er een enorm potentieel om de klimaatonvriendelijke broeikasgasemissies terug te dringen door toepassing van nieuwe, duurzame technologie. De Green Innovation Hub levert een bijdrage aan het uitvoeren van (nieuwe) bouwprojecten en gebiedsontwikkeling op een duurzame, inclusieve en klimaat-adaptieve wijze. Dit gebeurt met inbegrip van de laatste ontwikkelingen en nieuwste digitale technologieën op het gebied van biobased, circulair, modulair, parametrisch en ketengericht bouwen.

Actieve bijdrage aan circulaire bouwsector

De bijdrage van deze innovatiebroedplaats aan het duurzaam bouwen is verstrekkend. Wij stimuleren:

  1. Innovatie van woningbouw;
  2. Duurzame bruggenbouw en -ontwikkeling;
  3. Biobased en natuurinclusief bouwen;
  4. Duurzame en circulaire ontwikkeling in de bouwsector.

Naar nieuwe connecties tussen boeren, bouwers en burgers

Een mooie illustratie van dat belang van toevallige ontmoetingen is de gietvloer in het huidige The Natural Pavilion. Die is gemaakt van een biohars waarin zeven ton afgekeurd spinaziezaad als versterkend materiaal is verwerkt. Deze CO2-vriendelijk geproduceerde vloer komt voort uit een toevallige ontmoeting tussen mensen uit de bouwwereld en de wereld van de zaadveredeling. Dergelijke oplossingen worden alleen maar belangrijker. Sterker nog: Almere Pampus wordt – als het even kan -biobased gebouwd. Restmaterialen van de landbouwproductie zijn hierbij onmisbaar, evenals nieuwe connecties tussen boeren, bouwers en burgers.

Wil jij ook het verschil maken op het gebied van
bio-based bouwen?