Nieuws & meer

Constance Buyne: “Innoveren doe je nooit alleen”

Constance Buyne is trekker van het Startup & Scale-up actieprogramma UPALMERE!, van de gemeente Almere. Daarnaast is zij kernteamlid van de publiek-private Green Innovation Hub. Hoe gaat dat samen? En hoe kijkt zij terug op jaar 1 van de Green Innovation Hub? Daarover gingen we in gesprek. “Er is in Almere veel bereidheid om met elkaar te bouwen aan een open innovatie-ecosysteem voor duurzame stadsontwikkeling.”

Je bent als programmalead Startups & Scale-ups binnen de gemeente Almere trekker van UPALMERE!. Wat houdt dat in?

“UPALMERE! is het gemeentelijke actieprogramma dat Almeerse startups en scale-ups stimuleert en faciliteert om hun groeikracht en innovatiekracht te versterken om (internationaal) te kunnen schalen. UPALMERE! ontstond in 2019 en kwam voort uit de strategisch-economische agenda van de gemeente over de collegeperiode 2019 – 2023. Dit actieprogramma is vanaf een blanco vel ontwikkeld. Almere kende voor 2019 geen programmering voor startups en scale-ups. Dit in tegenstelling tot omringende gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam en de rest van Nederland. Ook in de nieuwe strategisch-economische agenda vormen startups en scale-ups een belangrijk thema voor de gemeente Almere. Daar ben ik heel blij mee.”

Je bent tevens kernteamlid van de Green Innovation Hub. Wat is de link met UPALMERE!?

“UPALMERE! bestaat uit een klein team en werkt nauw samen met stakeholders en samenwerkingspartners in de stad, de regio, nationaal en internationaal. De Green Innovation Hub is een belangrijke samenwerkingspartner omdat we beiden werken aan de maatschappelijke opgaven van de Gemeente Almere waarbij innovatie centraal staat. En als je het over innovatie hebt, dan heb je het eigenlijk ook direct over startups en scale-ups. Er zijn echter ook verschillen: de Green Innovation Hub is een (inter)nationaal, open innovatieplatform met een fysieke plek in het centrum van Almere. Daar vindt programmering plaats met een koppeling naar vijf thema’s: lokale voedselzekerheid, mobiliteit, circulair bouwen, duurzame energiedistributie en inclusie: sociale verbondenheid tussen stadsbewoners. Binnen de Green Innovation Hub is het OSI-model een centrale plek in al haar activiteiten, te weten: Ontmoeten, Samenwerken en Innoveren. Partijen komen hier samen om kennis uit te wisselen, samenwerkingsverbanden aan te gaan, innovaties te ontwikkelen, uit te testen en te valideren, om vervolgens die innovaties op te schalen en hun beslag te laten krijgen in de stad.”

“Maar terwijl de programmering van UPALMERE! bestemd is voor en gericht is op  Almeerse startups en scale-ups, kunnen bedrijven en partijen in het geval van de Green Innovation Hub overal vandaan komen: uit Almere, Flevoland, overig Nederland en het buitenland. De ontwikkelde innovaties zullen in eerste instantie landen in Almere. Denk bijvoorbeeld aan het nieuw te ontwikkelen stadsdeel Pampus: daar gaan de komende decennia tienduizenden mensen wonen en werken. Ik zie UPALMERE! als een waardevolle versterking van de potentie en programmering van de Green Innovation Hub. Almeerse startups en scale-ups uit de UPALMERE!-community kunnen via het open innovatie platform en de fieldlabfunctie van de Green Innovation Hub in contact komen met nog veel meer partners en bedrijven die een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan hun digitaal gedreven innovaties ten behoeve van Almere. Zo wordt de groeikracht en economische vitaliteit van deze stad extra versterkt.”

Waarom is juist Almere aantrekkelijk voor startups en scale-ups?   

“Almere biedt een kansrijke omgeving voor innovatie en heeft een innovatie-ecosysteem dat zich volop ontwikkelt, gegeven de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen en de overheid. Als we alleen al kijken naar de ontwikkeling van de stad, dan kunnen startups en scale-ups belangrijke, innovatieve oplossingen voor de duurzame stad van de toekomst in Almere toepassen op een plek waar nu nog niets is en dus veel mogelijk is. Ik heb het bijvoorbeeld over het zojuist al aangehaalde Almere Pampus: de eerste van een aantal nieuwe stadsdelen die de komende decennia in Almere verrijzen. Tegelijkertijd is Almere nu al een stad met 80.000 woningen en 218.000 inwoners. Almere zal bij haar toekomstige stadsontwikkelingsplannen meer en meer gebruik maken van nieuwe economische en circulaire principes. Met UPALMERE! en de Green Innovation Hub bieden wij startups en scale-ups een inspirerende omgeving waar zij hun innovaties in co-creatie met andere partijen kunnen ontwikkelen, testen, valideren en opschalen. Bovendien heeft team UPALMERE! met haar uitgebreide programmering koppelingen op verschillende vlakken gelegd tussen Almeerse startups en scale-ups en het innovatieve midden- en kleinbedrijf. Als motor van de economie is het innovatieve mkb onmisbaar om startups en scale-ups te ondersteunen bij het opschalen van hun innovaties.”

Hoe bouwt UPALMERE! die brug naar het innovatieve mkb?

“In het actieprogramma van UPALMERE! zitten twee belangrijke pijlers: de Startup & Scale-up Hero Journey en de KVK Business Challenge Almere. Beide programma’s zijn bedoeld voor startups en scale-ups die willen groeien door innovaties die zijn gericht op o.a. digitaal gedreven innovaties, duurzaamheid en meetbare maatschappelijke impact. In beide programma’s leggen we verbindingen naar het innovatieve mkb. De Startup & Scale-up Hero Journey is een compact programma van UPALMERE!, met inspirerende sessies en workshops. De onlangs verkozen winnaar was Static Entertainment. Bij alle acht finalisten werd een bestaande innovatie verrijkt en aangescherpt om deze uiteindelijk in de markt te kunnen opschalen. Elk van de acht finalisten werd via speed dating gekoppeld aan twee ondernemers uit een Almeerse mentorpool met 400 innovatieve mkb-ondernemers. Deze mentoren bieden groeibedrijven belangeloos hun coaching en netwerk aan. Dat vind ik supertof. Daaruit blijkt veel bereidheid in Almere om met elkaar te bouwen aan een open innovatie-ecosysteem. Die coaching is belangrijk, want innoveren doe je nooit alleen, je hebt anderen nodig. Bovendien lopen de innovatiebehoeften uiteen. Dat gold ook voor deze acht finalisten. Zij kregen via dit programma antwoorden op vragen als: hoe zoek ik naar een co-creatiepartner om mijn innovatie verder te ontwikkelen? Moet ik met mijn innovatie gaan experimenteren, of eerst op zoek gaan naar investeerders? Weer andere innovators focusten op de vraag hoe zij talent kunnen aantrekken als vereiste om hun groeiambities waar te maken.”

Hoe bevordert ook de KVK Business Challenge Almere lokale innovatie?

“Team UPALMERE! organiseerde in 2023 samen met KVK weer een Almere-editie van de landelijke KVK Business Challenge. Binnen dit open innovatieplatform staat in dit geval het mkb van Almere centraal met een nieuwe, niet te Googlen innovatiehulpvraag. Startups en scale-ups van over de hele wereld kunnen reageren met een oplossing.”

Terug naar de Green Innovation Hub. Wat houdt jouw rol als kernteamlid in en hoe ervaar je die rol?  

“Dat houdt in: heel veel doen, want het kernteam is een strategisch team dat ook operationeel heel actief is. De werkzaamheden variëren van het inrichten van de nieuwe huisvesting van de Green Innovation Hub in het Floorgebouw in Almere tot de afstemming met alle kernteamleden van de strategische programmering, en alles wat daartussen zit. Ik ervaar de Green Innovation Hub als een prachtige plek waar innovaties rondom duurzame stadsontwikkeling door een groot aantal partijen in co-creatie kunnen worden ontwikkeld en opgeschaald, om uiteindelijk te kunnen landen in Almere, Flevoland en de rest van Nederland.”

Hoe kijk je terug op het eerste jaar van de Green Innovation Hub?

“De hub werd in februari 2023 feestelijk geopend. Op basis van de strategie die we samen met KPMG aan het eind van 2022 hadden vastgesteld, moesten er dit eerste jaar forse ontwikkelslagen worden gemaakt. Maar ondertussen was de buitenwereld al benieuwd naar wat we gingen opleveren. Daarom keken we in 2023 ook al naar onze programmering: hoe ga je zorgen dat er op die fysieke plek in het Floorgebouw steeds meer reuring komt? Wij hebben Green Innovation Hub cafés bedacht, bijeenkomsten over een bepaald thema rondom duurzame stadsontwikkeling, met een netwerkborrel als afsluiting. In juli hebben we ook de Green Innovation Hub Contest 2023 georganiseerd. UPALMERE! maakte onderdeel uit van de jury. Daar zaten interessante deelnemers met relevante oplossingen tussen. Bijvoorbeeld een bedrijf dat via een innovatief platform inzichtelijk maakt wanneer bepaalde regionale oogsten gereed zijn, zodat je als bewoners van Almere weet wanneer welk voedsel lokaal beschikbaar komt en je daarin lokaal bediend kunt worden: van boer tot bord. Zo’n contest is natuurlijk pas een eerste stap op weg naar een innovatie die uiteindelijk in de stad zijn beslag krijgt. Maar het heeft tegelijkertijd een magnetische werking omdat het partijen aantrekt die zeggen: ‘Count me in, ik help vanuit mijn idee mee om deze innovatie van een ander bedrijf verder te brengen en succesvol te maken.’”

“Wij zijn nu ook alweer begonnen met de eerste voorbereidingen voor de Green Innovation Hub Contest 2024.“Ik roep iedereen die een innovatieve oplossing voor de duurzame stad van de toekomst in petto heeft, op zich voor deze competitie aan te melden bij de Green Innovation Hub.”

Onlangs lanceerde de Green Innovation Hub ook de Minecraft Challenge voor Almere Pampus. Een prijsvraag met impact?

“Absoluut. Met de Minecraft Pampus challenge kunnen leerlingen en studenten in het spel digitaal meebouwen aan het toekomstige Almere Pampus. Dat is fantastisch. Afgelopen september hebben we bij de lancering van de Minecraft Pampus Challenge 200 studenten van de Hogeschool Windesheim verleid om aan die challenge deel te nemen. De avond voor deze lancering hadden we een diner met zo’n tachtig landelijke stakeholders van de Green Innovation Hub, en stakeholders van Microsoft. De waarde van het netwerk dat nu al binnen de Green Innovation Hub is ontstaan, is enorm. Het was een uitstekende kick-off van deze challenge, die recent ook veel interesse opwekte tijdens het Smart City Expo World Congress in Barcelona, waar we met een grote delegatie uit Almere aanwezig waren.”

Kun je over de rol van Almere tijdens dat evenement wat meer vertellen?

“Tijdens dit internationale congres over duurzame stadsontwikkeling door inzet van technologie, maakten de Green Innovation Hub en UPALMERE! deel uit van de programmering op het NL Paviljoen. Een speciaal deel van het paviljoen was ingericht voor de Minecraft demo. Internationale bezoekers mochten ter plekke ervaren wat de mogelijkheden zijn op het gebied van stadsontwikkeling in Almere Pampus met Minecraft. Dat was supergaaf en trok veel publiek. Ik mag wel zeggen dat wij Almere hiermee internationaal op de kaart hebben gezet als een waardevol innovatie-ecosysteem voor duurzame stadsontwikkeling. Almere is echt een stad van doeners. In Almere gebeurt het.”


Even voorstellen Constance Buyne

Constance Buyne is kernteamlid van de Green Innovation Hub. Zij was in het corporate bedrijfsleven actief in functies op het gebied van marketing, sales, management en HRM. Vervolgens maakte zij de switch naar de gemeente Almere. Daar was zij gedurende negen jaar belast met strategisch HRM: het werven, boeien en binden van het juiste talent voor interne klanten als directieteams en MT’s. Om weer meer met de buitenwereld en ondernemerschap bezig te zijn, maakte Buyne binnen de gemeente Almere de overstap naar de afdeling waar ze sindsdien werkt: Economische Ontwikkeling & Grondzaken. Daar is ze programlead voor het strategische thema ‘Startups & Scale-ups’.

Buyne: “Wat mij fascineert is de ontwikkeling van mensen en organisaties: dat thema is een rode draad door mijn loopbaan. Ik ben wel door de resultaatgerichtheid in de corporate wereld gevormd. Ook in mijn huidige werk vind ik de combinatie van de ‘harde’, zakelijke kant en de ‘zachte’, menselijke kant belangrijk. Daarbij begin ik graag met iets van scratch af aan. Als ik terugkijk op mijn loopbaan, ben ik altijd actief geweest op plekken waarvan mensen zeiden: ‘Wij hebben het nog nooit gedaan, maar wij denken wel dat jij dit kan’. De Green Innovation Hub is ook zo’n nieuwe plek waar we vanaf nul zijn begonnen.”

Auteur: Wim Danhof, 6 december 2023