CityLab

In het CityLab draait alles om ontmoeten, samenwerken en innovatie.

De Green Innovation Hub heeft in samenwerking met partners een nieuw initiatief gelanceerd: CityLab. Dit initiatief heeft als doel de nieuwste datagedreven technologieën voor gebieds- en stadsontwikkeling worden tentoongesteld. Bezoekers uit diverse sectoren, zoals het bedrijfsleven, onderwijs en overheid, worden uitgenodigd om inspiratie op te doen en tijdens ideation-sessies samen te werken aan innovatieve oplossingen voor de stad van de toekomst.

CityLab is een levendige omgeving waar jouw vragen en ideeën over mobiliteit, inclusie, energie, voedsel en bouw van harte welkom zijn. Het is de plek waar al onze programma’s samenkomen, wat resulteert in een inspirerende atmosfeer waar ontmoetingen en samenwerkingen gemakkelijk tot stand komen. Het CityLab is dé plek waar creativiteit en vooruitgang samenkomen!

Lees verder!

Ruimte voor inspiratie

“Stel je voor dat je wakker wordt in een huis omgeven door groen. Je ademt diep in en vult je longen met schone lucht. Bij het verlaten van je huis pluk je wat groenten van je dak voor de lunch.

Vanaf het moment dat je je dag begint, met het omdraaien van de lichtschakelaar, het aanzetten van de waterkoker of het openen van de kraan, zijn het de kleine handelingen die moeiteloos worden ondersteund door technologie en data. Technologische vooruitgang garandeert schone lucht, drinkwater en beschikbare energie, waardoor jij kunt doen wat je wilt.

Dit doen we echter niet alleen; we doen dit samen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin leven en technologie hand in hand gaan. Maar hoe ziet deze toekomst eruit? Welke rol speelt data hierin? En welke technologieën kunnen ons helpen deze toekomst vorm te geven?

Betreed onze CityLab op de 9e verdieping waar innovatieve, data-gedreven oplossingen voor de duurzame stad van de toekomst worden gepresenteerd. Laat je inspireren en ontdek welke duurzame bijdrage jij kunt leveren aan de stad van morgen.”

Lees verder!

Integratie Toepassingen & Data

Van het leven in een slim toekomstig huis tot visualisaties en virtuele realiteiten? Achter de demozone bevindt zich een wereld van sensoren die gegevens verzamelen, verwerken, verzenden, delen en visualiseren. Hoe ziet die wereld eruit? Wat wordt er gemeten en wie is erbij betrokken? In de onderstaande visualisatie ziet u hoe verschillende toepassingen voor het toekomstige huis met groene daken worden gemonitord op luchtkwaliteit en voedselproductie. Ook ziet u hoe de gegevens vervolgens gestandaardiseerd worden en aan elkaar gekoppeld worden. Deze gegevens komen samen in een server, een platform dat alle gegevens in de Demozone verzamelt, interpreteert en vervolgens beschikbaar stelt voor visualisatie. Dit wordt weergegeven in dashboards, digitale tweelingen. In de VR-ruimte kunt u interacteren met deze gegevens.

Partners CityLab

Door gebruik te maken van real time satelliet data maakt Caeli luchtkwaliteit en emissie wereldwijd inzichtelijk, begrijpelijk en toegankelijk. Meer dan 100 gemeentes hebben zich aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit verbeterd zal worden. Als deze maatregelen genomen worden is het belangrijk om te monitoren of deze maatregelen effectief zijn, Caeli maakt dit mogelijk. Op dit moment levert Caeli data aan twee van de zeven DMI koplopers gemeentes, Almere en Helmond. Website: https://caeli.nl/

Wij zijn gespecialiseerd i de aanleg van duurzame daken in alle vormen en maten! Denk hierbij aan zonnepanelen, groendaken, gebruiksdaken en reflecterende daken. Naast de aanleg van een duurzaam dak, verzorgen wij ook graag de dakopbouw en renovatie van jouw dak! Duurzaamheid is een van de kernwaarden van Babylon Daken. Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Daarom willen wij onze kennis graag met jullie delen. Duurzame daken hebben veel voordelen en er is voor vrijwel ieder dak een geschikte variant. https://www.babylondaken.nl/

Leaf staat voor Let's Expand A Forest, hoe we de ruimte om ons heen kunnen vergroenen met eenvoudige en goed ontworpen oplossingen. In onze Leaf Factory ontwerpen en produceren we verschillende meubels die allemaal een Leaf bassin gevuld met onze planten bevatten. De tropische planten worden gekweekt in een tray bij onze partner VDE en zijn verkrijgbaar in twee maten. De Leaf medium tray voor al onze tropische en buitenplanten en de Leaf small tray voor kleine tropische planten en vooral eetbare gewassen. Onze meubels kunnen worden geplaatst in uw kantoor, hotel of restaurant als stand-alone, hangend aan het plafond of aan de muur, inclusief kweekverlichting als het te donker is. We hebben meubels ontwikkeld voor het houden van eetbare kruiden, waaronder een compleet cirkelvormig kruidenmodel. Het bestellen van de trays bij uw groothandel brengt de geoogste trays terug naar de kweker. We denken dat beLEAF in het uitbreiden van dat bos dus voor de verkoop van elke 5 medium trays doneren we een boom om ergens in Europa te laten groeien. De stad moet opnieuw groen worden, maar ook de rest van onze wereld. Website: https://www.leaffactory.nl/

In veel gebouwen is een onzichtbaar gevaar: een te hoog CO2 gehalte. Wil je ook weten of de luchtkwaliteit voldoende is in je gebouw? En wil je dit ook over een langere tijd monitoren zodat je geen onnodige en veelal dure maatregelen hoeft te nemen? Door luchtvochtigheid, CO2 en temperatuur te meten met onze eigen ontwikkelde Climate Sensor van wordt het binnenklimaat zicht-/meetbaar. Met dit inzicht kunnen wel of geen verbetervoorstellen worden gedaan. Door dit inzichtelijk te maken voor iedereen laat je mensen zien dat je om hun gezondheid geeft. https://cobraclimate.com/

Is een software development bedrijf dat maatwerksoftware ontwikkeld en graag aan projecten werkt die maatschappelijke impact hebben. Het Social Farmer initatief, in samenwerking met Stadslandbouw Cooperatie Oosterwold, is hier een voorbeeld van. Website: https://www.wonderbit.nl/nl/

Een softwareplatform waarop de 'planbaarheid' van de wereldvoedselmarkt en de flexibiliteit van lokale, gespecialiseerde productie samenkomen door slimme coördinatie van capaciteit, sensorgegevens en machine learning. Dit met als doel een optimale benutting van stadslandbouwgrond waardoor er een waardige korte-voedselketen kan ontstaat. Website: https://socialfarmer.nl/

De specialist in Datamanagement. Met onze passie voor data, kennis van lokale overheden en geloof in de kracht van netwerken, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van steden. Professioneel datamanagement, voor steden waar data ten dienste staat van slimme toepassingen. Die operationele kosten verlagen, tot duurzame oplossingen leiden en de dienstverlening verbeteren. Met een hands-on aanpak en gebaseerd op ruime praktijkervaring verzamelt, ondersteunt Civity in alle mogelijke datavraagstukken. Data is vindbaar, veilig beschikbaar en optimaal inzetbaar voor innovatieve toepassingen. https://civity.nl/

WeCity vergroot de leefbaarheid van steden door het ontwikkelen en integreren van Smart City oplossingen in de openbare ruimte. Als service integrator biedt WeCity een Smart City catalogus met gecertificeerde oplossingen die veilig, beveiligd en interoperabel zijn. Onze service management portal geeft u volledig inzicht in uw smart city assets. Samen met onze partners zorgen we voor schaalbare oplossingen die een positieve impact hebben op duurzaamheid, mobiliteit, inclusiviteit en leefbaarheid van de openbare ruimte en het milieu. Website: http://www.wecity.nl/

Plezier en vooruitgang met elke verbinding. VodafoneZiggo legt waardevolle verbindingen, tussen mensen en voor mensen. Wij zijn de aanjager van de Nederlandse digitalisering, we bouwen het netwerk van de toekomst. We gebruiken de kracht van technologie om de samenleving sterker te maken. https://www.vodafoneziggo.nl/

Argaleo ontwikkelt en verkoopt ICT services, applicaties en support voor bedrijven en overheid. Het is onze missie om uit data waarde te creëren voor onze klanten en gebruikers. Economische waarde en maatschappelijke waarde. Dit doen wij in de vorm van online “Digital Twin” oplossingen die de juiste inzichten geven in maatschappelijk thema’s. https://www.argaleo.com/

Wij zijn een samenwerking tussen mensen, een organisatie. We omarmen verschillen en integreren deze, we zijn divers en inclusief. CollaborAll integreert en organiseert de samenhang tussen de processen en informatieuitwisseling die nodig is om een bouwwerk te realiseren. We halen inefficienty uit de processen en organiseren de data zodanig dat de juiste informatie, in de juiste versie met de juiste partijen kan worden gedeeld. We doen dit door gebruik te maken van de (open) marktstandaarden voor processen en dataformaten en daar waar deze niet voldoen, realiseren we deze zelf.. https://collaborall.net/

WE Labs zet ecosystemen, samenwerkingcoalities en ontwikkelplatforms op, samen met bedrijfsleven en overheid, ondersteund door academia, financiële regelingen en innovatieve technologie. Dit doen we o.a. als kwartiermaker, verbinder, adviseur, projectmanager of mede-ondernemer. Website: https://www.welabs.nl/

Future City is het eerste smart city netwerk dat zich focust op de vraag van de stad (zoals hierboven geformuleerd in onze visie). Een vrijplaats voor gemeenten en andere overheden om eigen oplossingen te ontwikkelen én te experimenteren. Wij zoeken antwoorden door stedenbouwers en technologie-professionals te verbinden. Website: http://future-city.nl

Het DMI-ecosysteem bouwt met overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan leefbare en toekomstbestendige steden. DMI is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds. Website: https://dmi-ecosysteem.nl/