Bouw

Minecraft Almere Pampus Challenge Bouw

Hier vind je meer informatie over de challenge bouw. Lees de informatie goed zodat je voorbereid bent om te bouwen aan het toekomstige stadsdeel Pampus.

Werkwijze

 • Download de Minecraft Almere Pampus Challenge (.mcworld bestand) op de overzichtspagina en open hem in Minecraft Educatie.
 • Loop in de Green Innovation Hub naar de afdeling bouw.
 • Haal inspiratie op.
 • Start met bouwen door te praten met Vivian.
 • Bouw jouw idee/visie voor bouw.
 • Sla jouw Minecraft wereld op je Windows, Mac, Chromebook, Android en IPhone/iPad.
 • Open jouw certificaat en upload daar jouw wereld bestand met een pitch (korte uitleg).

Kies een challenge

Makkelijk Gemiddeld Moeilijk

Heb je vragen?

Kom je er niet uit? Check onze lijst van meestgestelde vragen.

Ben je docent?

Download de Lesbrief Minecraft Almere Pampus challenge voor meer informatie over de challenge bouw. Alle leeftijdscategorieën zijn inbegrepen.

Makkelijk (8 – 12 jaar)

Achtergrond bouw

In het nieuwe stadsdeel moeten straks 30.000 woningen komen en is er ruimte voor bedrijven. Er zullen zo een 60.000 mensen gaan wonen en werken.Dat betekent dat er heel veel gebouwd moet worden. Het bouwen van huizen en gebouwen moet duurzaam gebeuren. Hiervoor moet je goed nadenken over de manier waarop je bouwt en welke spullen je gaat gebruiken om te bouwen. Waar komen deze spullen vandaan? Zijn deze goed voor de natuur en het klimaat? Doordat ook de echte wereld steeds digitaler wordt met de aanwezigheid van internet neemt het aantal toepassingen toe die hier gebruik van maken. Hoe kunnen huizen bijvoorbeeld energie opwekken? Heb jij een cool idee waarvan je vindt dat het een plek zou moeten krijgen in deze nieuwe stadswijk? Leef je uit!

Het nieuwe stadsdeel zal pas over 20 jaar gebouwd gaan worden. Toch is het goed om nu al na te denken over wat er waar gebouwd moet worden. Zo kunnen er nu bijvoorbeeld al bomen geplant worden die straks gebruikt kunnen worden voor het bouwen. Er zijn meer materialen die nu al geregeld kunnen worden zodat over 20 jaar met duurzame materialen uit de natuur de gebouwen neergezet kunnen worden.

Activiteiten

 • Leer meer over Bouw.
 • Maak een plan over hoe en wat er straks gebouwd moet worden in het nieuwe stadsdeel.
 • Bouw jouw plan voor deze Pampus challenge als een echt nieuw stadsdeel in Minecraft.
 • Stuur ons jouw plannen en maak kans op unieke prijzen.

 

Randvoorwaarden

Let met het bouwen van jouw idee op de volgende dingen:

 • Er moeten veel mensen gaan wonen. Hoe gaan de huizen en de wijken er straks uit zien? Denk ook aan hoogbouw waar mensen zouden kunnen wonen.
 • Bouw moeten ook slim zijn. Waar komen de materialen vandaan? Zijn er materialen uit de buurt die gebruikt kunnen worden?
 • Er komen ook veel bedrijven of zaken zoals een supermarkt of een zwembad. Hoe en waar gaan die gebouwd worden?
 • Technologie blijft zich ontwikkelen. Welke slimme technologie kan er gebruikt worden in huizen en gebouwen?
 • Zuinig zijn met energie is belangrijk. Hoe kunnen de huizen en gebouwen energiezuinig gemaakt worden of zelfs energie opwekken en opslaan?
 • Het stadsdeel moet in de toekomst ook mooi zijn. Hoe zorg jij ervoor dat het stadsdeel er straks nog mooi uit ziet?
 • Natuur en klimaat zijn belangrijk. Hoe zorg jij ervoor dat er op een manier gebouwd kan worden die goed is voor de natuur en het klimaat?

Gemiddeld (12 – 16 jaar)

Achtergrond bouw

In het nieuwe stadsdeel moeten straks 30.000 woningen komen en is er ruimte voor bedrijven. Deze woningen en gebouwen moeten worden gebouwd op een manier die duurzaam is en goed is voor het klimaat. De bouw zal pas over 10 tot 20 jaar beginnen, dus er is tijd om vooruit te plannen. Welke materialen kunnen in die tijd misschien al naar de bouwlocatie gebracht worden of kunnen sommige materialen alvast ter plekke gemaakt worden? Welke andere nieuwe ontwikkelingen zijn er in de manier waarop wij bouwen die gebruikt kunnen worden voor het nieuwe stadsdeel?

Denk bij het bouwen ook aan digitale ontwikkelingen. Welke digitale innovaties willen wij in huis en op welke manier moeten huizen dan gebouwd worden? Denk hierbij aan coole snufjes of slimme gadgets die in huis gebruikt kunnen worden.

Activiteiten

 • Bekijk de website van Green Innovation Hub over het thema Bouw.
 • Maak een plan over jouw idee van de toekomst in het nieuwe stadsdeel.
 • Bouw jouw idee in de Minecraft wereld.
 • Stuur ons jouw plannen en draag bij aan de toekomst van dit stadsdeel.

 

Randvoorwaarden

Let met het bouwen van jouw visie op de volgende dingen en licht jouw idee toe in de pitch die je geeft bij het uploaden van jouw wereld:

 • In het nieuwe stadsdeel moeten ruim 60.000 mensen gaan wonen en werken. Hoe gaan de huizen, wijken of hoogbouw er straks uit zien?
 • Hoe kunnen de woningen straks duurzaam gebouwd worden? Welke materialen worden gebruikt en waar komen die vandaan?
 • Ook bedrijven moeten een plek krijgen in het nieuwe stadsdeel. Waar komen die en hoe ziet dat er straks uit?
 • De wereld wordt steeds digitaler. Welke digitale snufjes komen in de woningen en bedrijfspanden van de toekomst?
 • Op welke manier kunnen de gebouwen duurzaam en energie zuinig gebouwd worden?
 • Het stadsdeel moet ook mooi worden. Hoe zorg je ervoor dat alles er straks goed uit ziet?
 • Hoe zorg jij ervoor dat er op een manier gebouwd kan worden die goed is voor de natuur en het klimaat?

Moeilijk (17+ jaar)

Achtergrond bouw

In het nieuwe stadsdeel moeten straks 30.000 woningen komen en voldoende ruimte voor bedrijven. Dit bouwproject en gebiedsontwikkeling zal op een duurzame, inclusieve en klimaat-adaptieve wijze moeten gebeuren. Aangezien de eerste paal waarschijnlijk pas over 10-20 jaar geslagen zal worden moet er in deze challenge echt vooruit gekeken worden, maar ook kansen worden benut in de aanlooptijd die er is. Welke materialen kunnen misschien al ter plekke vervaardigd worden? Welke ontwikkelingen zijn er in bijvoorbeeld biobased (bouwen met hernieuwbare bronnen), circulair (gericht op hergebruik en recycling), modulair (bouwen met verschillende voorgemaakte modules), parametrisch (bouwen met parameters om te kunnen optimaliseren) en ketengericht (het creëren van synergiën en samenwerking tussen alle betrokken partijen in de bouwketen) bouwen. Hoe zou jij dit toepassen op dit nieuwe gebied?

Denk ook aan technologische ontwikkelingen op het digitale gebied. Welke digitale innovaties willen wij in huis en op welke manier moet er gebouwd worden om dat te faciliteren? Denk hierbij aan robotica, domotica en ontwikkelingen op gebied van AI. Op welke manier gaan die invloed hebben op de manier waarop wij willen gaan wonen?

Activiteiten

 • Bekijk de website van Green Innovation Hub over het thema Bouw.
 • Maak een plan over jouw toekomst visie op Bouw in het nieuwe stadsdeel.
 • Creëer jouw visie in de Minecraft wereld.
 • Stuur ons jouw plannen en draag bij aan de toekomstige realisatie van dit stadsdeel.

 

Randvoorwaarden

Let met het bouwen van jouw visie op de volgende dingen en verwerk jouw visie in de pitch die je geeft bij het uploaden van jouw wereld:

 • In het nieuwe stadsdeel moeten ruim 60.000 mensen gaan wonen. Hoe gaan de huizen, wijken of hoogbouw er straks uit zien?
 • Hoe kunnen de woningen straks duurzaam gebouwd worden? Welke materialen worden gebruikt en waar komen die vandaan?
 • Ook bedrijven moeten zich gaan vestigen. Waar komen die en hoe ziet dat er straks uit?
 • Op welke manier komen digitale middelen en innovaties terug in de woningen en bedrijfspanden die in Pampus komen?
 • Op welke manier kunnen de gebouwen duurzaam en energie zuinig gebouwd worden?
 • Het stadsdeel moet ook mooi worden. Hoe zorg jij voor een aantrekkelijke esthetiek?
 • Hoe zorg jij ervoor dat er op een manier gebouwd kan worden die goed is voor de natuur en het klimaat?