Mobiliteit

Optimale ondersteuning van mobiliteit en distributie

Op files en slechte luchtkwaliteit zit niemand te wachten. Ook het thema ‘mobiliteit’ speelt in de Green Innovation Hub dan ook een belangrijke rol in het kader van duurzame, inclusieve en gezonde toekomstige leefomgevingen. Denk daarbij aan nieuwe mobiliteitsconcepten voor de woonwijken met deelvervoer, verkeersoptimalisatie, smart-infra en mobility-as-a-service. Maar denk ook aan het ontwikkelen van groene en fietsvriendelijke infrastructuur voor steden. Of het stimuleren van elektrisch openbaar vervoer om de CO2-uitstoot te verminderen.

Drie focusgebieden

Publieke en private partijen werken er in co-creatie samen aan concepten en tools die voorzien in de volgende doelen. Het stimuleren van:

  1. Duurzame en slimme (persoonlijke) mobiliteit van en naar Almere, maar ook toepasbaar op andere leefomgevingen;
  2. Betaalbare mobiliteit;
  3. Efficiënte (industriële) vervoersstromen.

Smart Mobility: voor een soepele verkeersafwikkeling

Bij Smart Mobility gaat het over slimme toepassingen van ICT en data om mobiliteitsopgaven op te lossen. Met de implementatie van smart mobility wil Almere de levenskwaliteit van haar inwoners verbeteren. In de Green Innovation Hub werken innovatieve bedrijven en organisaties ook op dit gebied samen. Zo is de integratie van vervoersmiddelen zoals fietsen, elektrische auto’s en openbaar vervoer in één netwerk essentieel. Hierdoor kunnen inwoners de meest efficiënte en milieuvriendelijke optie kiezen voor hun dagelijkse woon-werkverkeer. De gemeente Almere heeft een netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen en fietsdocks geïnstalleerd om gemakkelijk tussen vervoersmiddelen te kunnen switchen.

Wil jij het verschil maken op het gebied van
mobiliteit innovatie?