Inclusie

Iedereen telt mee

Iedereen doet ertoe en iedereen telt mee. Van jong tot oud en van arm tot rijk, en ongeacht kenmerken als etniciteit, levensbeschouwing en seksuele voorkeur. De partijen dragen door haar communicatie en beleid bij aan een samenleving waarin die  inclusie vanzelfsprekend is; een samenleving waarin mensen zich meer met elkaar verbonden weten. Nu communiceert die samenleving steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan onze leefomgeving klaarmaken voor de toekomst, maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel.

Digitalisering als hulpmiddel

Digitale technologie kan mensen van elkaar vervreemden, maar even zo goed uitkomst bieden om de sociale verbondenheid tussen groepen bewoners – bijvoorbeeld studenten, alleenwonenden, gezinnen en senioren – te herstellen of vergroten. Daarmee krijgt de samenleving meer bezieling. Binnen de Green Innovation Hub werken bedrijven en organisaties samen aan digitale innovaties en oplossingen die deze sociale verbondenheid bevorderen.

Via virtuele ontmoeting naar minder eenzaamheid

Zo worden er sociale innovaties ontwikkeld in de sfeer van virtual reality. Ontmoetingen in de echte, fysieke wereld zijn essentieel. Door Virtual Reality ontstaan echter aanvullende mogelijkheden om ook digitale ontmoetingen met andere wijkbewoners te faciliteren, die als echt worden beleefd. Dit kan helpen om bijvoorbeeld eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Maar ook de toegankelijkheid van producten en diensten. Vaardig en bewust opschalen van winkels in samenwerking met de gemeente Almere en uiteindelijk andere steden in Nederland.