Energie

Schone energie voor een leefbare omgeving

Het gebruik van schone energie is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en steden leefbaar te houden. In de Green Innovation Hub worden digitale oplossingen ontwikkeld die een efficiënter energiegebruik bevorderen. Ook ontwikkelen partijen innovaties die de transitie naar hernieuwbare energiebronnen versnellen. In samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties worden nieuwe technologieën en strategieën ontwikkelt die het gebruik van duurzame energiebronnen juist verder bevorderen.

Verschillende focusgebieden

De focus ligt hierbij op:

  1. Collectieve oplossingen, bijvoorbeeld in de sfeer van gezamenlijk energiemanagement op bedrijventerreinen, waarbij bedrijven samen een ‘grid’ vormen. Zo kunnen piekbehoeften van individuele bedrijven in hun energiegebruik door ‘grid balancing’ worden afgevlakt. Het gevolg is dat alle bedrijven op zo’n terrein vaker gebruik kunnen maken van de onregelmatig beschikbare schone energiebronnen, met name zon en wind. Zo worden zij minder afhankelijk van ‘grijze’, fossiele energiebronnen;
  2. Digitale innovaties op het gebied van onder meer waterstof, biomassa en wind- en zonne-energie. Denk daarbij aan opslag van energie.

Naar zuinige huizen

Almere richt zich ook op het creëren van een duurzame en slimme energie-infrastructuur voor haar inwoners. De innovatiekracht van de Green Innovation Hub brengt hierbij wederom een versnelling teweeg. Momenteel zijn huizen in Almere al uitgerust met slimme meters die real-time energiegegevens bieden. Zo kunnen bewoners betere beslissingen nemen over hun energieverbruik. De stad stimuleert ook de installatie van zonnepanelen op huizen. Daarnaast verkent Almere nieuwe manieren om duurzame energiebronnen in het energienetwerk van de stad te integreren.

Wil jij het verschil maken op het gebied van
energie innovatie?