Welkom bij de Green Innovation Hub

Een uniek publiek-privaat initiatief van de Gemeente Almere, Floriade Expo 2022 en VodafoneZiggo. Samen met andere partijen bouwen wij vanuit deze innovatiebroedplaats op het Floriadeterrein aan 'Hortus' en andere gebiedsontwikkelingen in Almere, waaronder 'Pampus': nieuwe woonwijken die model staan voor de stad van de toekomst: groen, duurzaam en inclusief. Kan jouw bedrijf of organisatie aan die stad meebouwen? Waar je ook bent gevestigd: zoek dan aansluiting bij de Green Innovation Hub: een plek van samenwerken, innoveren en ontmoeten.

Logo

Now, Near, Next

Almere is de ideale plek voor de Green Innovation Hub. Deze hub start als onderdeel van de tentoonstelling ‘Dutch Innovation Experience’ in het Natural Pavilion op Floriade Expo 2022. Dit unieke internationale evenement loopt van april tot oktober. Het heeft als thema ‘Growing Green Cities’. Context hierbij vormen de grote maatschappelijke opgaves. Denk onder meer aan het bieden van voedselzekerheid aan een groeiende bevolking, de energietransitie, en het beschermen van bebouwde omgevingen tegen de ongewenste gevolgen van een opwarmend klimaat. Bezoekers beleven in het paviljoen hoe we als samenleving natuur-inclusief kunnen wonen, leven en werken: het gebouw is vrijwel geheel opgebouwd uit natuurlijke materialen en is een letterlijke opeenstapeling van innovaties.

Na Floriade Expo 2022 wordt de Green Innovation Hub vanuit dezelfde locatie voortgezet. Ondernemers, kennisinstellingen, beleidsmakers en studenten brengen hun ideeën en expertise in. Samen werken zij hier aan oplossingen voor de stad van de toekomst: een stad met een gezonde leefomgeving, die grotendeels zelfstandig in haar voedsel kan voorzien, en die gebruik maakt van schone energie. Diverse van de in deze hub ontwikkelde oplossingen worden ter plekke - op de fundamenten van de Floriade - in praktijk gebracht bij de bouw van Hortus. Dit nieuwe stadsdeel wordt daarmee een blauwdruk voor de stad van de toekomst.

Deze blauwdruk wordt in een later stadium opgevolgd, wanneer Pampus verrijst: opnieuw een wijk met tienduizenden woningen, waarin ongetwijfeld weer nieuwe duurzaamheidsinnovaties worden toegepast. Door deze gebiedsontwikkelingen groeit Almere uit van de huidige 218.000 inwoners tot 325.000 inwoners in 2050. Daarmee blijft het de snelst groeiende stad van Nederland.

building picture

Green Innovation Hub versnelt innovatie

Door dit alles vervult de Green Innovation Hub meerdere functies:

Het vergemakkelijkt de vorming van strategische partnerships tussen publieke en private partijen rondom duurzame stadsontwikkeling

Het stimuleert innovaties die leiden tot oplossingen voor groene, duurzame en inclusieve steden;

Het leidt tot een snellere marktintroductie van nieuwe technologieën;

Het is een broedplaats van jong talent, dat is benodigd om de toekomst van steden duurzaam vorm te geven

Founding Partners

GemeenteAlmere Floriade VodafoneZiggo

Programboard Green Innovation Hub

Danny Frietman

Gemeente Almere

Senior Advisor, moderator, investor and organizer of impactful Tech events.

Xander de Bruine

Floriade

Program Manager Floriade Expo 2022

René Visser

VodafoneZiggo

Sr. External Affairs Manager VodafoneZiggo en member programboard 5G Hub and Green Innovation Hub

Wil je onderdeel uitmaken van de Green Innovation Hub?

Samenwerken

Innovatie

Ontmoeten